Profil firmy

 

HlavnĂ­m pĹ™edmÄ›tem ÄŤinnosti spoleÄŤnosti Agroprojekt Brno s.r.o. je projektová a inĹľenĂ˝rská ÄŤinnost v investiÄŤnĂ­ vĂ˝stavbÄ›, zajišťovánĂ­ vĂ˝konu technickĂ©ho dozoru investora, případnÄ› zabezpeÄŤenĂ­ vĂ˝stavby "na klĂ­ÄŤ".

Agroprojekt Brno je způsobilý zajišťovat vypracování kompletní projektové dokumentace především vlastními pracovníky a vlastním technickým a materiálovým vybavením, má ale také zkušenosti s vytvářením pracovních týmů, v nichž soustřeďuje špičkové specialisty různých firem.

Kromě standardních projektových a inženýrských činností zajišťujeme veškeré potřebné geodetické a průzkumné práce včetně hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, u inženýrských činností pak obstarání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.